This project is read-only.
As a Windows program:
- simply, drop file or directory with Kindle files on program


As a command line program:
try: mobilang -?
for help.Użycie jako program dla Windows:
po prostu przeciągnij na program plik lub katalog z plikamii dla Kindle.

Użycie z linii komend:
Aby uzyskać pomoc uruchom program: mobilang -?

Last edited Sep 8, 2011 at 2:19 PM by Miroslaw_Maczka, version 2

Comments

No comments yet.