Project Description
.


Allows you to easily change the language settings of files MOBI, and PRC for Kindle.
Dual mode program:
-allows you to work with the command line,
-allows you to work as a program for Windows.

Pozwala na łatwą zmianę ustawień językowych plików MOBI i PRC dla Kindle.
Program dwumodowy:
- pozwala na pracę z linii komend,
- pozwala na pracę jako program Windows.

Last edited Sep 8, 2011 at 2:16 PM by Miroslaw_Maczka, version 3